3D PLM | CATIA Starter

CATIA Starter je produkt firmy Technodat a primárne slúži k spúšťaniu aplikácie CATIA V5 alebo ENOVIA DMU a možnosti výberu z viac licencií a nastavenia prostredia (OEM).

Grafické rozhranie CATIA Starter ponúka tieto možnosti:

  • grafický interface pre spustenie CATIA V5 a ENOVIA DMU v konsolidovanom prostredí
  • centrálna správa jednotlivých OEM prostredie - typické nastavenie, štandardy, katalógy - aplikácie a spoločné nastavenie sú uložené na serveri na jednom mieste
  • spustením z jednoho miesta, je zaistená vždy správna konfigurácia CATIA V5 / ENOVIA DMU pre dané prostredie
  • jednoduché resetovanie nastavenia CATSettings
  • jednoduchý výber licencie a prehľad, ktorá licencia je voľná
  • zobrazenie užívateľov, ktorí licenciu v daný moment využívajú
  • jednoduchá konfigurace pouze editací *.xml souboru
  • možnost definovat další spouštěcí tlačítka pro jiné aplikace
  • možnost zpracování statistiky využívaní jednotlivých licencí (funkce není součástí základního balíčku)