Pražská energetika

Spoločnosť PREdistribúcia, a. s. zaisťuje distribúciu elektriky na území hlavného mesta Prahy.

Úzke miesta
 • rôzne členenie dát v projektovej dokumentácii (PD)
 • nejednotná forma projektovej dokumentácie
 • formy dokumentácie nezodpovedajúce stavebnému zákonu
Dopady
 • vznik problémov pri kontrole a pripomienkovania PD
 • neprehľadnosť procesov správy dokumentácie
 • časová náročnosť

Prínosy

 • Zjednotenie procesu schvaľovania

  Nová úroveň procesu tvorby, schvaľovania a predávania projektovej dokumentácie medzi investorom (PREdi) a projektantom.


 • Zlepšenie štandardizácie a kontroly

  Jednoznačné požiadavky na všetkých dodávateľov projekčnej dokumentácie stavieb podľa stavebného zákona a požiadaviek investora.


 • Podpora životného cyklu stavby

  Plnohodnotné využitie uložených dát pre potreby projekcie, výstavby, správy a údržby stavieb a technologických zariadení.


Pozrite sa na video

Ozvite sa nám