Dekona

Významný dodávateľ komplexných technologických predovšetkým upínacích zariadení (zváranie, opracovanie, montáž, manipulácia a meranie), odberateľmi zariadenia sú napr. John Deere, Caterpilar, Bobcat alebo Alstom.

Riešenie

 • Zlepšenie efektivity procesov

  Ako jednotná platforma pre efektívne riešenie procesov a zákazníckych projektov bolo vybrané 3DEXPERIENCE riešenie Dassault Systèmes.


 • Zlepšenie komunikácie

  Všetci pracovníci participujúci na hlavnom obchodnom procese, subdodávatelia aj zákazníci budú komunikovať nad 3D dátami.


 • Zníženie tvorby nových dielov

  Exalead OnePart má podporiť vyhľadávanie a dáta mining v konštrukcii a tým znížiť tvorbu nových konštrukčných dielov a geometriu pri vývoji nových zariadení.


 • Dekona

  Dekona

  Projekt implementácie 3DEXPERIENCE platformy v spoločnosti Dekona

  Viac o projekte

Kontaktujte nás