Konštrukta Industry

Výrobca zariadení pre výrobu pneumatík (vytláčacie a rezacie linky) a špeciálnych zariadení pre likvidáciu munície s predajnými aktivitami a zákazníckou bázou po celom svete.

ÚZKE MIESTA
 • nejednotné 3D CAD prostredie
 • PDM systém integrovaný len na jeden 3D CAD systém
 • absencie paralelného riadenia projektov a plánovania ľudských zdrojov
DOPADY
 • kapacitné disproporcie = oneskorovanie projektov
 • mnoho neefektívnych administratívnych činností
 • tlač všetkej dokumentácie = náklady, časové oneskorenie,
 • neaktuálnosť dát

Riešenie

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA Industry všetky aspekty biznisu integrované nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizácia a simulácia výrobku, technickú prípravu jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.

 • Zjednotenie 3D nástrojov

  KONŠTRUKTA-Industry zjednotila používané 3D nástroje do jednej 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikácie CATIA V6.


 • Zlepšenie efektivity procesov

  KONŠTRUKTA-Industry zjednotila používané 3D nástroje do jednej 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikácie CATIA V6.


 • Zlepšenie komunikácie

  KONŠTRUKTA-Industry zjednotila používané 3D nástroje do jedinej 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikácie CATIA V6.„Z rôznych alternatív sa nám javilo ako optimálne pristúpiť ku kombinácií systémov CATIA a ENOVIA V6.“

Ing. Jozef Santačlen představenstva KONŠTRUKTA-Industry, a.s.„V súčasnej dobe KONŠTRUKTA používa takmer 100 licencií 3DEXPERIENCE platformy V6 pre oddelenie konštrukcie, obchodu, výroby, servisu a pre projektových manažérov.“

Petr Opršalvedúci projektu


Sekciu má na starosť

Máme štvrť storočia skúsenosti s riešením, ktoré našim zákazníkom uľahčuje prácu. Vieme im načúvať a vyjsť v ústrety maximum ich požiadavkám. Pretože sú nároční, pomáhajú nám držať sa na vrchole v obore a poskytovať služby na svetovej úrovni. Môžete medzi nich patriť aj Vy.

+421 326 583 133

section.social_networks.title

Newsletter