Konštrukta TireTech

Výrobca zariadení pre výrobu pneumatík (vytlačovacie a rezacie linky) a špeciálnych zariadení pre likvidáciu munície s predajnými aktivitami a zákaznícku bázu po celom svete.

ÚZKE MIESTA
 • nejednotné 3D CAD prostredie
 • PDM systém integrovaný len na jeden 3D CAD systém
 • absencia paralelného riadenia projektov a plánovania ľudských zdrojov
DOPADY
 • kapacitné disproporcie = oneskorovanie projektov
 • mnoho neefektívnych administratívnych činností
 • tlačenie všetkej dokumentácie = náklady, časové oneskorenie,
 • neaktuálnosť dát

Riešenie

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA TireTech všetky aspekty biznisu integrovanými nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizácia a simulácia výrobku, technickou prípravou jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.

Prínosy

 • Zjednotenie nástrojov

  KONŠTRUKTA-TireTech zjednotila používané 3D nástroje do jedinej 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikácie CATIA V6.


 • Zlepšenie efektivity procesov

  Všetci pracovníci participujúci na obchodnom procese pristupujú k údajom cez 3DEXPERIENCE platformu, všetky projekty sú riadené v rámci 3DEXPERIENCE platformy.


 • Zlepšenie komunikácie

  Všetci pracovníci participujúci na hlavnom obchodnom procese, subdodávatelia i zákazníci môžu komunikovať nad 3D dátami.„Z rôznych alternatív sa nám javilo ako optimálne pristúpiť ku kombinácii systémov CATIA a ENOVIA V6.“

Ing. Jozef Santačlen predstavenstva KONŠTRUKTA TireTech, a.s.„V súčasnej dobe KONŠTRUKTA používa skoro 100 licencií 3DEXPERIENCE platformy V6 pre oddelenie konštrukcie, obchodu, výroby, servisu a pre projektových manažérov.“

Petr Opršalvedúcí projektu


Ozvite sa nám

Jaroslav Ivaška Obchodný riaditeľ

+421 903 418 981

ivaska@technodat.sk