Vojta Equipment

Spoločnosť Vojta s.r.o. sa zaoberá výrobou strojov na priemyselnú výrobu zmrzliny. Navrhuje extrúzne linky na výrobu zmrzlín, ktoré slúžia klientom na celom svete.

Úzke miesta
 • vznik kusovníkov na výkresoch
 • manuálny prepis objednávok do ERP systému
Dopady
 • chyby, napríklad objednanie už naskladnených súčastí
 • nástroje neposkytovali ucelený prehľad o stave zákaziek
 • chýbajúce komplexné informácie o stave konštrukcie, objednávky, cez výrobu až po expedíciu

Riešenie

 • Prehľad o stave zákaziek

  3DEXPERIENCE riešenie poskytuje ucelené riešenie pre 3D návrh, správu dokumentácie a projektové riadenie s priamym napojením na ERP systém.


 • Úspora času a zníženie problémov

  3DEXPERIENCE riešenie umožňuje prepojiť databázy konštrukčných dát so systémom ERP. Ekonomické dáta sú novo prepojené s technickými.


 • Reakcia na zmeny plánu

  Projektové riadenie v rámci 3DEXPERIENCE je riešenie, ktoré pomáha rýchlejšie reagovať na odchýlky od plánu, čo umožňuje efektívnejšie vyvíjať nové produkty a dynamicky rásť.


Kontaktujte nás