zetor

Skupina firiem Zetor a. s. patrí medzi popredných výrobcov poľnohospodárskej techniky v strednej a východnej Európe.

Úzke miesta
 • ručná tvorba dokumentácie v grafickom nástroji
 • chýbajúca a nepriehľadná servisná dokumentácia
 • obmedzené možnosti modifikácii výrobnej dokumentácie
 • nemožnosť pružnej optimalizácie zväzkov
Dopady
 • časová náročnosť a chybovosť
 • náročná aktualizácia pri akútnej potrebe zmien zapojenia
 • obtiažná komunikácia s dodávateľmi
 • zvýšené náklady na výrobu zväzkov

Riešenie

 • Skrátenie tvorby dokumentácie

  Riešenie Engineering Base prispelo k výraznému skráteniu času pri tvorbe a revíznej dokumentácie káblových zväzkov


 • Zjednotenie nástrojov

  Nový spôsob spracovania výrobnej dokumentácie káblových zväzkov, servisnej dokumentácie a výstupných dokumentov v jednom riešení


 • Vyššia úroveň štandardizácie

  Nasadenie novej úrovne štandardizácie a použitia pri tvorbe výrobnej a servisnej dokumentácie, vrátane subdodávateľov


Ozvite sa nám