EXALEAD | celopodnikový vyhľadávač

quick.nav.title

 1. EXALEAD OnePart

Exalead pomáha vyriešiť veľké dáta (Big Data) vo firme. Umožňuje rýchle vyhľadanie dokumentácie alebo dielov na základe 3D tvarovej podobnosti. Exalead prehľadá všetky meta-dáta, vďaka ktorým je potom možné výsledky triediť a čo najrýchlejšie nájsť požadovanú informáciu. To vedie k značným časovým úsporám.

 

EXALEAD OnePart

Celopodnikový vyhľadávač na základe 3D tvarovej podobnosti. Jednoduchý prístup prostredníctvom prehliadača a jednoduchá inštalácia firmám rýchlo umožní vyťažiť predchádzajuce know-how.

 • Vyhľadávanie na základe 3D podobností
 • Podpora multi-CAD formátu
 • Použitie vlastných štítkov
 • Prehľadné zobrazenie a vyčíslenie duplicít
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Intuitívne  vyhľadávanie v meta-dátach i v tele (obsahu) dokumentu

 

Veľmi rýchla návratnosť investície do Exalead OnePart vďaka:

 • zníženiu neproduktívnych časov u kvalifikovanej pracovnej sily
 • zníženiu nákladov na konštrukciu a výrobu
 • eliminácie priemyselných rizík – použitie overeného riešenia
 • skráteniu času potrebného k dodaniu na trh – opätovné použitie je rýchlejšie

Kontaktujte nás