Technodat Engineering | Sme pripravení doplniť Vaše vývojové a konštrukčné tímy našimi kvalifikovanými, skúsenými a technicky plne vybavenými inžiniermi

Priemyselný finalisti a subdodávatelia prechádzajú etapami vzostupu, konjunktúry a poklesu, ktoré sa premietajú rovnako do potreby inžinierskych kapacít. Z dôvodu nákladov, obmedzenej mobility pracovných síl a investícii podniky obvykle udržujú svoje vlastné inžinierske a tvoriace kapacity na úrovni priemernej potreby. V dobe rozvoja, konjunktúry a pri inovačných cykloch obvykle podniky nie sú schopné pokryť zvýšený dopyt po vývojových a konštrukčných kapacitách z vlastných zdrojov. Ponúkame kvalifikované a plne technicky vybavené voľné inžinierske kapacity v potrebnom rozsahu a na požadovanú dobu.

Technológie a metódy práce

Pre strojárenské podniky ponúkame inžinierske kapacity ako outsourcing vývoja a konštrukcie s použitím vlastného špičkového PLM systému CATIA V5 a SMARTEAM od Dassault Systemes, a tiež TeamCenter od Siemens PLM Software. Disponujeme potrebnú infraštruktúru, ako sú licenčné a dátové servery, VPN pripojenie, nástroje pre vzdialenú tímovú komunikáciu, vozový park, apod. Cieľovými odbormi sú automobilový priemysel, hromadná doprava, energetika, letectvo a všeobecné strojárenstvo. Obvykle pracujeme časť pracovného týždňa na pracovisku zákazníka ako súčasť jeho vývojových a konštrukčných tímov a s pripojením do jeho PLM systému, čo je zárukou najtesnejšej spolupráce, konzistentnosti dát a prenosu informácií. Pri práci z vlastných kancelárii používame vzdialený VPN prístup do dátových systémov našich zákazníkov. Pracujeme výhradne so svojim vybavením - pracovnými stanicami a softwarovými licenciami.

Príklady realizovaných projektov

  • Škoda Transportation - Konštrukcia nízkopodlažnej električky
  • Doosan Škoda Power - Konštrukcia parných turbín
  • Iveco Czech Republic - Konštrukcia mechanickej stavby a elektroinštalácie autobusov
  • Honeywell - Turboagregáty pre spaľovacie motory
  • Aircraft Industries – Konštrukcia dopravného lietadla
  • DECOMA (Germany) GmbH - Automobilové diely z plastov (exteriér & interiér)
  • Modřany Power – komponenty potrubných systémov pre energetiku

Kontaktujte nás pre viac informácií