ELCAD/AUCOPLAN | Modulárny elektro-systém pre široké použitie

Systém ELCAD/AUCOPLAN pomáha pri bezchybnom spracovaním bežné i špeciálne elektro a MaR dokumentácie pomocou zodpovedajúcich modulov v jednom systéme. Oslobodzuje od manuálnej práce, skracuje čas na tvorbu, zmenu a následné udržovanie dokumentácie.

Široké využitie

ELCAD/AUCOPLAN má databázové jadro a modulárnu architektúru. Svojimi parametrami (vlastnosti, rozhranie, komunikácia s inými aplikáciami, cena apod.) sa radí do strednej a vyššej triedy CAE systémov. Výrobca ponúka niekoľko predpripravených zostáv a celú radu doplňujúcich modulov, a tým dáva veľkému okruhu užívateľom širokú možnosť využitia.

Otvorenosť a individuálna prispôsobenie systému

ELCAD/AUCOPLAN je otvorený systém a to nielen smerom k iným aplikáciam, ale i pre prispôsobenie požiadavkám užívateľa. Spôsob spracovania projektu a vzhľad dokumentácie je možné upraviť podľa zvyklostí alebo interných predpisov. Užívateľ sa nemusí prispôsobovať systému, systém sa prispôsobí užívateľovi.

ELCAD/AUCOPLAN sa opiera o bežné medzinárodné normy a svojimi možnosťami v úpravách vzhľadu grafiky ho možno aplikovať na akúkoľvek normu. Výsledkom tejto otvorenosti je jeho používanie v lokálnych i globálnych projektoch.

vyroba_elcad

Ponúkané zostavy

ELCAD

Táto línia je určená na spracovanie bežných silnoprúdových projektov (rozvádzače, pohony, výkonová elektronika, prac. a jednoúčelové stroje, technológie). Cieľová skupina sú prevažne užívatelia z oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu, vodného hospodárstva, hutníctva, energetiky.

AUCOPLAN

Táto línia je určená pre spracovanie veľkých projektov kombinujúcich elektro a MaR problematiku (PI&D, Loop, Hook-Up, Datasheet ...). Cieľovou skupinou sú užívatelia, ktorí doteraz používajú len zastaralý spôsob na báze grafiky a tabuliek (napr. kombinácia AutoCAD a MS Excel/Access) alebo už pokročilejší užívatelia s bežným elektro CAE systémom (napr. typu ELCAD). Bežní užívatelia sú projekčné firmy z oblasti petrochémie, energetiky, teplárenstva alebo farmácie.

ELCADview, ELCADmaintenance

Mimo projekčných licencií sú k dispozícii i prehliadače a servisné licencie. Cieľom je sprístupniť vyhotovenú dokumentáciu vrátane databázových väzieb pre osoby pracujúce s touto dokumentáciou v elektronickej podobe, napr. servisní technici v údržbe. Užívatelia tak majú k dispozícii rýchle vyhľadávanie a navigáciu medzi rôznymi objektmi v rámci celého projektu s možnosťou vkladania poznámok.

Ozvite sa nám