RUPLAN | osvedčený elektro CAE systém

RUPLAN zvyšuje produktivitu. Databázovým spracovaním schém je automatizované popisovanie prístrojov a následne je generovaná sprievodná dokumentácia, ako sú zoznamy prístrojov, zostavy svorkovníc, zoznam káblov, atď. RUPLAN znižuje chybovosť. Pomáha užívateľom odovzdať konzistentné výsledky. Raz zadané dáta sa objavia v generovaných dokumentoch.

Ruplan EVU

Tento modul je určený pre firmy zaoberajúce sa prenosom a distribúciou elektrickej energie. Základom je štandard určený združením IG-EVU, ktorý obsahuje metodiku týkajúcu sa dokumentácie pre projekty v energetike. Táto metodika prešla v posledných rokoch prechodom od rýdzo nemeckých DIN noriem k normám európskym (IEC, ISO, EN) a stala sa tak uplatniteľná tiež v podmienkach Českej a Slovenskej republiky. Cieľom tvorcov SW zostavy RUPLAN - EVU je projektantom uľahčiť organizáciu a bezchybné zostavovanie elektrodokumentácie, technikom rozvodných podnikov potom uľahčiť vyhľadávanie potrebných technických informácií. Súčasťou tejto metodiky je i QS-modul, ktorý napomáha kontrole pri predávaní dokumentácie.

Ruplan KABI

Modul KABI je softwarové riešenie, ktoré ponúka celkovú podporu pre vytváranie projektovej, prípravnej a výrobnej dokumentácie vodičových a káblových zväzkov.

Prínosom systému KABI je riešenie, ktoré umožní vytvorenie schém elektrických zapojení, zapojení zväzkov i s neelektrickými komponenty a nakoniec automaticky vygeneruje sprievodnú montážnu dokumentáciu (zoznam materiálov, zoznam vodičov, strihací list, montážny podklad 1:1, aj.)

Ruplan LOC

Modul LOC je zameraný na tvorbu dokumentácie pre koľajové vozidlá. Hlavný dôraz je kladený na správu vodičov, ktoré sa následne priraďujú zväzkom. Sú tu špecializované nástroje pre správu nielen vodičov, ale i svorkovníc, s následnou možnosťou porovnávania jednotlivých stavov dokumentácie. Súčasťou je exportný modul „Report generátor", ktorý umožňuje dáta exportovať do štandardných formátov ako XLS, CSV, PDF, DOC, HTML.

Ruplan Maintenance

RUPLAN Maintenance umožňuje jednoduché vyhľadávanie, prehliadanie a tlačenie projekčných dát RUPLAN EVU/KABI/LOC. Schémy nemôžu byť menené, možno však vkladať poznámky, ktoré môže projektant následne zapracovať do projektu.

Súvisiace články

Ozvite sa nám