Engineering Base | Documentation management system

EB DMS rieši problematiku výmeny dokumentácie medzi investorom a dodávateľmi, a následne prevoz dokumentácie. Všetko prebieha s jasne definovaným pracovným postupom, z ktorého nemožno ustúpiť

EB DMS tak prináša jednotnosť, prehľad a poriadok do sveta dokumentácie stavieb.

Objektová orientácia

Objektová orientácia v štruktúrovanej dokumentácií v EB. Prechod od súborového (file) systému správy výkresovej dokumentácie k správe objektovej v rámci centrálnej SQL-databáze prináša zvýšenie kvality a presnosti objektovo orientovanej dokumentácie.

Integrácia dát

Integrácia dát prináša zlúčenie rôznych digitálnych formátov elektro-technologickej a konštrukčne– stavebnej dokumentácie do jednotnej štruktúrovanej dokumentácie v súlade s podmienkami stavebného zákona.

Pracovný postup - workflow

Teda poradie na seba nadväzujúcich udalostí v priebehu práce pri procese tvorby, kontroly, pripomienkovania a odovzdania projektovej dokumentácie, ktorá má jasne definovaný začiatok, organizované poradie úkonov, aktivít a definované ukončenie.

Transparentnosť

Transparentnosť je zaistená priebežnou informovanosťou v tzv. komunikačnej vetve daného prípadu prostredníctvom webového portálu investora. Tu sú historicky uchované informácie a potrebné dáta z procesu tvorby, schvaľovania a samotného predania projektovej dokumentácie.

Súvisiace články

Ozvite sa nám