Webinár: Efektívne riadenie požiadaviek

ENOVIA, 06. 06. 2017

Predvedieme Vám výhody integrovaného riadenia požiadaviek v rámci PLM s nadväznosťou na produktové portfólio a vývojové projekty.

  • rýchla a efektívna evidencia požiadaviek vrátane vzťahov
  • prehľad o dopadoch zmien na portfólio výrobkov
  • vyššia kvalita výrobkov dodržovaním noriem a predpisov
  • prehľad o požiadavkách a ich stave
  • lepšie využitie know-how a zrýchlenie inovácií

Zameranie webinára:

  • úvod do problematiky riadenia požiadaviek
  • objasnenie základných princípov riešenia, funkcionality a rolí
  • ukážka zapojenia 3DEXPERIENCE platformy do procesu vývoja výrobkov a riadenia požiadaviek
  • prínosy komplexného prístupu pri správe požiadaviek

Termín: 23.6.2017 v 9:30 hod. Predpokladaný čas trvania 45 minút, účasť je BEZPLATNÁ.

Registrácia je možná do 22.6.2017 do 16:00.

Stačí mať k dispozícii prístup na internet a VoIP.

Tešíme sa na Vašu účasť na webinári.

Nestihli ste webinár? Napíšte nám o záznam.